Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Łączna wartość świadczeń przekazanych w roku 2020 w rozbiciu na kategorie Beneficjentów

image description

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2020

image description

Odsetek zgód na indywidualną publikację

image description