Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Wartość świadczeń przekazanych w roku 2018

image description

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2018

image description

Odsetek zgód na indywidualną publikację

image description