Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Polityka firmy

Firma UCB stawia sobie za cel pełne przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Dynamiczna rywalizacja na rynku idzie w parze z działaniami zgodnymi z zasadami etyki biznesu.

UCB jest aktywnym członkiem społeczności, w których działa. Spółka stawia sobie za cel dalsze utrzymywanie aktywnej, zaangażowanej i dobrej postawy prospołecznej.

UCB zobowiązuje się do:

 • Ochrony środowiska
 • Dbania o dobro ludzi i zwierząt
 • Właściwego reagowania na wszelkie zapytania ze strony społeczeństwa i mediów
 • Odpowiedzialnego prowadzenia działalności politycznej
 • Współpracy w zakresie śledztw i kontroli rządowych

 

Polityka Firmy

Skuteczne zarządzanie zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem to nasz priorytet i integralna część działalności firmy.

Jesteśmy zaangażowani przede wszystkim w:

 • Zapobieganie szkodzeniu ludziom, środowisku, własności prywatnej oraz innym obszarom, na które potencjalnie wpływa nasza działalność.
 • Optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych (energia, woda i inne surowce) oraz minimalizację ilości odpadów.
 • Wszechstronne podejście do zarządzania produktami pod względem zawodowym i środowiskowym z uwzględnieniem naszych kluczowych dostawców i producentów.
 • Przestrzeganie stosownych zaleceń w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i kompetencji niezbędnych do wdrożenia polityki i programów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
 • Proaktywną komunikację i odpowiedzialną społecznie współpracę z udziałowcami.
 • Przygotowanie planów, umożliwiających skuteczne działanie w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej i ograniczenie czynników ryzyka.
 • Realizację programu „zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska" firmy UCB.