Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Alexander (Holandia)

Zawsze interesowało mnie to, jak działa ludzki mózg. Zostałem nawet profesorem w dziedzinie neurofizjologii klinicznej i pracowałem z ludźmi cierpiącymi na padaczkę. W wieku 61 lat uległem wypadkowi rowerowemu, w wyniku którego sam doznałem uszkodzeń w mózgu. Poddałem się operacji polegającej na usunięciu krwiaków podtwardówkowych i potem zachorowałem na padaczkę.

Dziesiątki lat wnikliwie studiowałem zagadnienia dotyczące padaczki i trudno było mi pogodzić się z tym, że teraz to ja mam być pacjentem, a nie lekarzem. Na własnej skórze dowiedziałem się tego, z jaką niepewnością żyją ludzie dotknięci padaczką.

Jako rzecznik chorych na padaczkę dzielę się swoimi doświadczeniami oraz zachęcam innych do zrozumienia tego, jak można lepiej radzić sobie i żyć z padaczką.

Od lekarza, do pacjenta. Poznałem padaczkę z obydwu perspektyw.

Alexander