Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Wartość świadczeń przekazanych                       w roku 2016

Łączna wartość przekazanych świadczeń w rozbiciu na poszczególne kategorie Beneficjentów.

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2016

Łączna wartość świadczeń przekazanych osobom wykonującym zawody medyczne (HCP) w rozbiciu na poszczególne kategorie wydatków: (1) opłaty rejestracyjne za udział HCP w konferencjach naukowych, (2) koszty transportu i zakwaterowania w związku z udziałem HCP w konferencjach naukowych, zgodnie ze standardami gościnności przyjętymi przez INFARMĘ, (3) honoraria dla wykładowców za przygotowanie i wygłoszenie prelekcji medycznych na zlecenie firmy UCB, zgodnie z Godziwą Wartością Rynkową za wykonaną pracę.

Odsetek zgód HCP na indywidualną publikację

Poziom zgód osób wykonujących zawody medyczne (HCP) na indywidualną publikację danych na temat zakresu i wartości współpracy z firmą UCB za dany rok kalendarzowy w stosunku do łącznej liczby HCP, którym przekazano świadczenia w danym roku kalendarzowym.